Reiki Brno

Ostatní léčitelské metody

Léčitelství mimo oblast odborného lékařského vědění je často považováno za šarlatánství, avšak řada pacientů hledá léčitele až po zklamání lékařskou vědou. Zájemce si může vybrat z řady metod, které jsou dnes nabízeny. Z osobní zkušenosti vím, že každý si vybere právě tu, která odpovídá jeho potenciálu. Jsme odlišní a každý potřebuje něco jiného; proto soudit, že nějaká metoda je horší nebo lepší, není na místě. Máme v sobě obrovskou sílu, která je schopna v našem životě vykonat změny k lepšímu a radostnějšímu prožívání života, osvobodit se od utrpení, dogmat a předsudků. Pokud začneme pracovat na těchto základních myšlenkách, změní se náš život úžasným způsobem.

 • Každý je bezvýhradně zodpovědný za všechno, co se mu v životě stane.
 • Každá naše myšlenka vytváří naši budoucnost.
 • Veškerá síla spočívá v současném okamžiku.
 • Zbavíte-li se odporu, můžete si vyléčit i rakovinu.
 • Jestliže máte opravdu rádi sami sebe, všechno se vám v životě daří.
 • Zbavte se minulosti a všem odpusťte.
 • Uvědomte si, že všechny nemoci v těle si vytváříme sami.

Ho´oponopono

Na semináři s tematikou metody ho´oponopono se dozvíte, jak řešit problémy, které nás v životě potkají. Pokud používáme tuto metodu, začneme vidět svět jinak. Přestaneme mít důvod k obavám a zjistíme, že naše štěstí nezáleží na vnějších okolnostech. Najdeme lásku sami k sobě a podle toho začneme jednat. Toto učení užívají domorodí Havajci. Na Havaji se praktikuje mnoho náboženství, takže někteří lidé žijící na Havaji o něm nikdy neslyšeli. Vše, co se objevuje v našem životě, je nějaká vzpomínka, spuštěný program, jenž se projevuje proto, aby nám dal příležitost k jeho odstranění. Když něco chceme změnit, musíme vytvořit volný prostor, do něhož se vloží správné informace. Pokud vás ho´oponopono zajímá, doporučuji vám tento seminář. Osobně tuto metodu používám a jsem s ní velice spokojená. Na semináři hodně čerpám z vlastní zkušenosti. Ho´oponopono je velmi cenný dar, který pomáhá člověku bezpodmínečně se osvobodit od minulosti; tím vyměníme bolest a trápení za radost a naplnění.

Metoda SRT – spiritual response therapy

Zakladatel této metody je dr. E. Detzler. Napojením na své vyšší já a pomocí kyvadla se vyhledávají a čistí programy blokující energie a traumatické zážitky. Díky tomu dochází k mentálnímu, emocionálnímu uzdravení a má u většiny lidí značný efekt. SRT čistí vztahy mezi lidmi, partnerské vztahy, zdravotní potíže, deprese, strachy, nervozitu. Lze také čistit místnosti a domy a odvádět z prostor negativní energie. Obvyklá délka konzultace bývá jednu až tři hodiny.

Andělské terapie

Andělé nás provázejí dnem a nocí. Jsou naši věrní přátelé, vytrvalí společníci,kamarádi do nepohody. Kdykoliv je požádáme o pomoc, tak naše modlitby vyslyší. Odpovědi se většinou dostavují nenápadněji prostřednictvím vnitřních smyslů, sinchronicit, a intenzivních opakujících se myšlenek. S tím, jak se zbavujeme strachu přijímat a rozeznávat poselství od našich andělů, začínáme si daleko snadněji uvědomovat přítomnost lásky. Naše srdce se rozšiřují a my se stáváme laskavějšími a soucitnějšími. Konečně objevujeme to, co je v životě opravdu důležité – vědomí směru a účelu. Andělé jsou darem od stvořitele ajejich cílem je na zemi nastolit mír, postupně smířit každého člověka s druhými lidmi. Budete-li spolupracovat bok po boku s anděly.Věřím, že tento záměr dokážeme naplnit.

Na semináři se dozvíte:

 • Kdo jsou naši andělé
 • Jak poznat, že jde skutečně o anděly a ne o pouhé představy
 • Jak naše anděly cítit
 • Jak rozpoznat a přijímat božské ideje a hluboké myšlenky
 • Jak svým andělům naslouchat
 • Jak vidět své anděly
 • Napojím vás na andělské energie, začnete je vnímat
 • Procvičování třetího oka a jasnovidění